Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Formation of Calcium Sulphate Semihydrate from Viewpoint of Crystal Chemistry

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Formation of Calcium Sulphate Semihydrate from Viewpoint of Crystal Chemistry
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Ingunda Šperberga
Uldis-Jānis Sedmalis
Atslēgas vārdi gypsum or calcium sulphate dihydrate, calcium sulphate semihydrate, thermal treatment
Anotācija Dota kristālķīmiskā analīze H2O izdalīšanās pakāpeniskumam no ģipša, to termiski apstrādājot. Parādīts, ka sasniedzot 120 0 C, trīs anhidrīta formulu vienības izveido trīslocekļu gredzenu, kas ieslēdz sevī vienu ģipša formulas vienību, nobremzējot atlikušo H2O molekulu izdalīšanos. Temperatūras intervālā no 230 – 400 0C iekšējais H2O tvaika spiediens pārrauj trīslocekļa gredzenu un notiek šķīstošā un nešķīstošā anhidrīta modifikāciju izveidošanās.
Atsauce Sedmale, G., Šperberga, I., Sedmalis, U. Formation of Calcium Sulphate Semihydrate from Viewpoint of Crystal Chemistry. Latvijas Ķīmijas žurnāls, 2007, Nr.3, 222.-226.lpp. ISSN 0868-8249.
ID 4273