Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroniskā viedā apģērba sastāvdaļas un tām piemērotie materiāli

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroniskā viedā apģērba sastāvdaļas un tām piemērotie materiāli
Nosaukums angļu valodā Parts of Electronic Smart Garments and Suitable Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Ingrīda Šahta
Atslēgas vārdi viedais apģērbs, valkājamā elektronika, elektrovadošie tekstilmateriāli
Anotācija Arvien straujāk apģērbu un modes industrijā tiek ieviesti jauninājumi gan apģērbu tehnoloģiju, gan tekstilmateriālu jomā. Efektīvas viedā apģērba pielietošanas iespējas tiek pētītas veselības aizsardzības, medicīnas un armijas vajadzībām, tāpat ugunsdzēsēju un cita veida darba apģērbā, bērnu un pieaugušo drošības un aizsardzības nodrošināšanai. Elektroniskās ierīces var būt gan kā apģērba sastāvdaļa, gan arī vienkārši piestiprinātas kā atsevišķa vienība. Viedā apģērba radīšanā, neapšaubāmi, svarīga loma piešķirama tekstilmateriālam gan kā elektrību un datu transportētājam, gan arī apģērba īpašību un funkciju nodrošinātājam. Elektroniskajam viedajam apģērbam pamatā tiek izmantotas tādas sastāvdaļas kā: enerģijas ražotāji, informācijas uztvērēji un komunikācijas ierīces, elektrības vadītāji, kontakti un savienojumi. Darbā atspoguļoti dažādi šo sastāvdaļu integrēšanas paņēmieni apģērbā, kā arī izmantojamo materiālu daudzveidība. Darbā secināts, ka viedās tekstilijas ir aktuāls apģērbu un modes industrijas produkts, kura radīšanai jāsadarbojas zinātniekiem un modes dizaineriem. Tomēr sadarbība veicama daudz plašākā dažādu zinātņu un pētniecības institūtu sadarbībā. Viedo tekstiliju izgatavošana atrodas tikai sākumstadijā, ir veicami pētījumi un atbilstošu tehnoloģiju izstrādāšana un attīstīšana. Kā svarīgākās attīstāmās jomas minamas: piemērotu enerģijas avotu u.c. elektrisko ierīču nodrošināšana, ņemot vērā īpašības: ekoloģisks, ērts, lēts, viegls, efektīgs; piemērotu elektrību vadošu materiālu izstrādāšana; materiālu un elektroniku veiksmīga savienošana, saslēgšana; enerģijas zudumu likvidēšana; e-tekstiliju izstrādāšana, kas nezaudē kvalitāti laika un apkārtējo apstākļu ietekmē; elektronikas integrēšanas iespēju uzlabošana tekstilmateriālos, lai netiktu traucētas kopšanas un mazgāšanas iespējas.
Anotācija angļu valodā Currently in the garment and fashion industry often is found novelties in the technologies of clothes and textile materials. The opportunities of application of smart clothes are investigated with a view of application in public health services, medicine, for military needs, for clothes of firemen and other working clothes, and also safety and protection of children and adults. Electronic devices can be as attached or an integrated part of clothes. In creation of clothes the special attention should be given to textile materials both as conductor and the transformer of the information, and as provider of the garment properties and functions. In electronic smart clothes basically are used such parts as: energy generators, information receivers and the communication devices, conductors, contacts and connections. Various types of their integration in clothes, as well as a variety of used materials are reflected. It is concluded that smart clothes are an actual product in the industry of clothes and fashion in creation of which scientists and designers should cooperate. Collaboration should be carried out between different research areas and institutes. The development of smart clothes only begins and many researches and developments of appropriating technologies are still ahead. As the basic ways of progress can be allocated: maintenance of corresponding energy sources and other electronic devices that they are ecologically pure, convenient, effective and easy to use; development of suitable conductive materials; successful linkage of traditional textile materials and electronic parts; prevention of energy losses; development of smart clothes that don’t loss there quality due to weather and surrounding conditions; integration of the electronic parts so that do not disturb care and washing possibilities.
Atsauce Baltiņa, I., Blūms, J., Šahta, I. Elektroniskā viedā apģērba sastāvdaļas un tām piemērotie materiāli. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 71.-81.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4312