Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterisation of New Sorbents Produced from By-Product of the Rapeseed Oil Treatment

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterisation of New Sorbents Produced from By-Product of the Rapeseed Oil Treatment
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vitālijs Lakevičs
Augusts Ruplis
Atslēgas vārdi sorption, isotherm, rapeseed oil, specific surfece area, methanol, benzene
Anotācija Daudzos tehnoloģiskos procesos kvalitatīvā galaprodukta iegūšana saistīta ar daudzu blakus produktu rašanos. Aktuāls ir jautājums par šo blakus produktu racionālu izmantošanu. Parādīts, ka rapšu eļļas balināšanas blakus produkti var tikt izmantoti par vērtīga divkomponentu sorbenta iegūšanu. Tas ir perspektīvs produkts, kuru var izmantot dažādu vides problēmu risināšanā. Piemērām, kaitīgu šķīdinātāju tvaiku uztveršana no gāzes fāzes, gaisa vai notekūdeņu attīrīšanā. No rapšu eļļas balināšanas blakusproduktiem izgatavoti un raksturoti materiāli ar labiem sorbcijas parametriem. Jauna tipa sorbenti sastāv no Latvijas mālu izcelsmes alumosilikāta matricas un rapšu eļļās koksēšanas (250, 400 un 6000 C) produktiem. Izmērītas modeļvielu (metanols, benzols) adsorbcijas – desorbcijas izotermas. Adsorbcijas izotermām ir raksturīga S - veida forma, kas atbilst polimolekulārās adsorbcijas teorijai. Tā izmantota paraugu īpatnējās virsmas aprēķināšanai pēc starptautiski atzītās BET metodes. Pētīto paraugu īpatnējā virsma ir robežās no 27,9 līdz 154,4 m2 /g. Tie adsorbē metanola un benzola tvaikus istabas temperatūrā un uzrāda augstu termisko izturību.
Atsauce Bērziņa-Cimdiņa, L., Lakevičs, V., Ruplis, A. Characterisation of New Sorbents Produced from By-Product of the Rapeseed Oil Treatment. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 97.-102.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4510