Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Blīvu un mehāniski stipru aktīvo ogļu iegūšana no ātraudzīgo mīksto lapukoku koksnes

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Blīvu un mehāniski stipru aktīvo ogļu iegūšana no ātraudzīgo mīksto lapukoku koksnes
Nosaukums angļu valodā Obtaining Of High Density And Mechanically Strength Activated Carbon From Fast-Growing Deciduous Soft Structure Wood
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jānis Rižikovs
Jānis Zandersons
Atslēgas vārdi modificēta koksne, granulas, hidrotermiska apstrāde, aktīvā ogle
Anotācija Granulētu aktīvo ogļu kvalitāti raksturo liels blīvums, mehāniskā stiprība un augsta sorbcijas spēja no gāzes-tvaiku vides, lai minimālā adsorbera tilpumā panāktu maksimālu sorbcijas spēju un iespēju daudzkārtējai sorbenta reģenerācijai. No kokoglēm ražotās aktīvās ogles ir ar mazu neorganisko piemaisījumu saturu, labu poru sadalījumu, bet ar zemām mehāniskajām īpašībām. Strauji aug pieprasījums pēc granulētām oglēm gan ūdens attīrīšanai, gan gāzveida emisiju kontrolei un šķīdinātāju reģenerācijai un cēlmetālu un reto metālu iegūšanai. Šajā pētījumā tiek izstrādāta tehnoloģiju šāda sorbenta iegūšanai no ātraudzīgo mīksto lapukoku koksnes, kas šajā gadījumā ir baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench), kam ir zemas mehāniskās īpašības. Termolīzes tvaiku-gāzu maisījumu izmanto kā kurināmo pārogļošanas procesa uzturēšanai, bet aktivācijas gāzes sadedzina tvaiku ražošanas un pārkarsēšanas iekārtās un te izmeši neveidojas. Tehnoloģisko blakusproduktu jeb izmešu problēmas radīsies koksnes modifikācijas procesā – autohidrolīzē un žāvēšanā, kas saistīti ar ūdens un tvaiku izmantošanu un tātad ar atbilstošiem notekūdeņiem un gāzu-tvaiku izplūdi atmosfērā.
Anotācija angļu valodā High-quality granular carbons are characterised by high density and mechanical strength, and a high sorption capacity from the gas-vapour medium. A technology for obtaining this sorbent from deciduous wood is being developed at the Latvian State Institute of Wood Chemistry. The basic processes of the technology are hydrothermal modification of wood, during which, as a result of the effect of autohydrolysis, a part of the easily hydrolysable polysaccharides is degraded, drying, pelleting, carbonisation and activation with steam. The problems of technological by-products or emissions emerge in the wood modification process – during autohydrolysis and drying, which are connected with utilizing of water and steam, therefore, with the corresponding wastewater and gas-vapour emissions in the atmosphere.
Atsauce Rižikovs, J., Zandersons, J. Blīvu un mehāniski stipru aktīvo ogļu iegūšana no ātraudzīgo mīksto lapukoku koksnes. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 69.-75.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4698