Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Klimata mainība un globālā sasilšana

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Klimata mainība un globālā sasilšana
Nosaukums angļu valodā Climate Change and Global Warming
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Kristīne Āboliņa
Andris Andrušaitis
Dagnija Blumberga
Agrita Briede
Ieva Bruņiniece
Gunta Grišule
Māris Kļaviņš
Atslēgas vārdi faktori, klimata mainība, klimata tehnoloģijas, klimata politika
Anotācija Analizēts zemes klimats un to veidojošie faktori, klimata mainības raksturs, globālā sasilšana un tās sekas. Speciāla uzmanība ir pievērsta Latvijas klimatam un tā mainības raksturam, klimata tehnoloģijām un klimata politikai.
Anotācija angļu valodā Analysis of climate change factors and consequencies of global warming. Particular attention is paid to climate change in Latvia, climate technologies and policy.
Atsauce Āboliņa, K., Andrušaitis, A., Blumberga, D., Briede, A., Bruņiniece, I., Grišule, G., Kļaviņš, M. Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 174 lpp. ISBN 9789984825213.
ID 5026