Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biomass Co-Firing in Latvia and Lithuania

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biomass Co-Firing in Latvia and Lithuania
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dagnija Blumberga
Līga Žogla
Eugenijus Perednis
Marika Rošā
Stanislovas Vrubliauskas
Atslēgas vārdi Energy supply, biomass, cogeneration, renewable energy sources,
Anotācija Latvijā un Lietuvā ir ierobežoti vietējo energoresursu apjomi, un lielākā to daļa tiek importēta no citām valstīm. Kaimiņvalstu energosektoru salīdzinājums rāda dažas līdzības un atšķirības. Importētais fosilais kurināmais - dabas gāze, degvieleļļa un ogles - sastāda aptuveni 60% no primārās enerģijas bilances abās valstīs. Galvenā atšķirība ir novērojama vietējo energoresursu izmantošanā, galvenokārt, biomasas un hidroenerģijas lietošanā - Latvijā tie veido 38%, bet Lietuvā tikai 9%.
Atsauce Blumberga, D., Žogla, L., Perednis, E., Rošā, M., Vrubliauskas, S. Biomass Co-Firing in Latvia and Lithuania. No: 13th International Conference on Technical and Technological Progress in Agriculture, Lietuva, Raudondvaris, 25.-26. septembris, 2008. Raudondvaris: Institute of Agricultural Engineering LUA, 2008, 50.-55.lpp.
ID 5067