Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Rūdolfs Cimdiņš
Valentīna Krilova
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Visvaldis Vītiņš
Atslēgas vārdi bone cement, acrylic, modification, ultimate strength, modulus of elasticity
Anotācija Izpētīta akrila kaulu cementu uz PMMA-etilmetakrilāta- trietilēlglikoldimetakrilāta bāzes modificēšanas ietekme uz to elastības īpašībām. Izmērīti un novērtēti ķīmiski modificēto, kā arī HA vai rentģēnkontrasto vielu saturošo kaulu cementu graujošais spriegums un elastības moduļi.
Atsauce Cimdiņš, R., Krilova, V., Bērziņa-Cimdiņa, L., Vītiņš, V. Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.11, 2005, 140.-145.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 5071