Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cation-Exchange Resins Having Both Methacrylic and Acrylic Acid Groups: Structure and Sorption of Albumin

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cation-Exchange Resins Having Both Methacrylic and Acrylic Acid Groups: Structure and Sorption of Albumin
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Valentīna Krilova
Rūdolfs Cimdiņš
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Jörg Bossert
Jānis Ģībietis
Atslēgas vārdi cation-exchange resin, carboxylic, ionization, sorption, albumin
Anotācija Porous cation-exchange resins have been synthesized by water-dispersion polymerization of acrylic and methacrylic acids at the ratios 1:3, 1:4, and 1:5 and cross-linking agent triethylene glycol dimethacrylate. The ionization of these resins is characterized by decreased dependence of effective ionization constant from ionization degree α after the achieving of α =0.5. The morphology of resin has been shown by SEM method. BSA sorption study indicates sorption capacity growth with the increase of amount of acrylic acid units in the resins and the complicate character of sorbent structure influence on BSA sorption capacity. The influence of resin ionization, swelling and chain flexibility on sorption been discoursed.
Atsauce Krilova, V., Cimdiņš, R., Bērziņa-Cimdiņa, L., Bossert, J., Ģībietis, J. Cation-Exchange Resins Having Both Methacrylic and Acrylic Acid Groups: Structure and Sorption of Albumin. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.9, 2004, 92.-99.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 5072