Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Paraugu sagatavošana illīta politipu pētījumiem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Paraugu sagatavošana illīta politipu pētījumiem
Nosaukums angļu valodā Sample Preparation for Illite Politype Studies
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Ilze Lūse
Agnese Stunda Zujeva
Valdis Segliņš
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi illīta politipi, frakcionēšana, XRD
Anotācija Illīts ir viens no galvenajiem mālu minerāliem. Illīta politipi pasaulē tiek pētīti salīdzinoši nesen, kas ir saistīts ar analītiskās aparatūras tehniskajām iespējām. Arī paraugu sagatavošana analīzēm ir sarežģīts uzdevums un līdz šim vēl nav vienotas metodikas. Šī pētījuma mērķis ir aplūkot paraugu frakcionēšanā biežāk lietotos ķīmiskos reaģentus un to ietekmi uz mālu mineraloģisko sastāvu un XRD spektra kvalitāti. Tā kā politipu pētīšanai izmanto nebazālos un maz intensīvos refleksus, tad daļa pētījuma ir veltīta optimālā XRD spektra uzņemšanas režīma izstrādei.
Anotācija angļu valodā Illite is one of the most important clay minerals. Illite politype research has developed only in recent past, because of technical opportunities. There is still not one universal sample preparation method for polytype analysis. In this study some of the most popular chemical reagents for sample fractionation was analyzed, their influence on mineral composition and XRD spectra quality. Than XRD data collecting parameters were studied to obtain not textured and intensive enough spectra.
Atsauce Lūse, I., Stunda-Zujeva, A., Segliņš, V., Bērziņa-Cimdiņa, L. Paraugu sagatavošana illīta politipu pētījumiem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 135.-147.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5415