Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Agents in Supply Chain Management: an Overview

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Agents in Supply Chain Management: an Overview
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Darja Rudenko
Arkādijs Borisovs
Atslēgas vārdi supply chain, agent classification, agents in supply chain
Anotācija Piegādes ķēde ir tīkls, kas savieno piegādātājus, ražošanas uzņēmumu, noliktavas un izplatīšanas kanālu, kas nodarbojas ar tādām funkcijām kā izejvielu iepirkšana, to pārstrāde galā produkcijā un produktu izplatīšana līdz gala patērētajiem. Nesen tika atrasta jauna programmatūras arhitektūra piegādes ķēdes vadībai taktiskajā un operatīvajā līmenī. Tā apskata piegādes ķēdi kā intelektuālo aģentu grupu, kur katrs aģents atbild par vienu vai vairākām darbībām piegādes ķēdē, kā arī sadarbojas ar citiem aģentiem, plānojot un izpildot savus pienākumus. Šajā darbā ir īsi izskatīta daudzaģentu sistēmas izmantošana piegādes ķēdes vadībā.
Atsauce Rudenko, D., Borisovs, A. Agents in Supply Chain Management: an Overview. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne. Nr.28, 2006, 123.-133.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5910