Agents in Supply Chain Management: an Overview
2006
Darja Rudenko, Arkādijs Borisovs

Piegādes ķēde ir tīkls, kas savieno piegādātājus, ražošanas uzņēmumu, noliktavas un izplatīšanas kanālu, kas nodarbojas ar tādām funkcijām kā izejvielu iepirkšana, to pārstrāde galā produkcijā un produktu izplatīšana līdz gala patērētajiem. Nesen tika atrasta jauna programmatūras arhitektūra piegādes ķēdes vadībai taktiskajā un operatīvajā līmenī. Tā apskata piegādes ķēdi kā intelektuālo aģentu grupu, kur katrs aģents atbild par vienu vai vairākām darbībām piegādes ķēdē, kā arī sadarbojas ar citiem aģentiem, plānojot un izpildot savus pienākumus. Šajā darbā ir īsi izskatīta daudzaģentu sistēmas izmantošana piegādes ķēdes vadībā.


Atslēgas vārdi
supply chain, agent classification, agents in supply chain

Rudenko, D., Borisovs, A. Agents in Supply Chain Management: an Overview. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne. Nr.28, 2006, 123.-133.lpp. ISSN 1407-7493.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196