An Overview of Blackboard Architecture Application for Real
2007
Darja Rudenko, Arkādijs Borisovs

Blackboard arhitektura nav no jaunajam tehnologijam, pirma blackboard arhitektura – Hearsay paradijusies pirms 30 gadiem. Ar laiku ta izmainijas, kaut gan pamatfunkcijas saglabajušas, blackboard arhitektura ieguva jaunus uzlabojumus. Tas tika iespejams pateicoties blackboard arhitekturas pielietošanai dažadas sferas. Blackboard metodologija ir sarežgito sistemas uzdevumu risinašanas strategija ar dažadu zinašanas avotu piesaistišanu, kuri iedarbojas ar kopigo informacijas laukuma palidzibu. Blackboard arhitektura tika izgudrota ka lidzeklis sarežgito un slikti noformuleto uzdevumu risinašanai. Dotais raksts prezente ieguto zinašanu apkopojumu, kuras tika iegutas zinatnisko avotu petijumu rezultata, piemeram raksta ietilpst šada informacija ka blackboard arhitekturas pamataspekti, no ka ta sastav, kadam nolukam ta tika izgudrota un pirmoreiz pielietota, ka ari tiek piedavatas blackboard arhitekturas pozitivas ipatnibas, pateicoties kuram ši arhitektura ir tik plaši izmantojama. Blackboard arhitektura pirmoreiz tika pielietota maksliga intelekta uzdevumu risinašanai – runas atpazišanas sistema Hearsay, bet tagad ir plaši pielietojama ari realo uzdevumu risinašanai. Šaja raksta tiek apskatitas blackboard arhitekturas pielietošanas iespejas realajos uzdevumos.


Atslēgas vārdi
blackboard architecture, blackboard application, blackboard benefits

Rudenko, D., Borisovs, A. An Overview of Blackboard Architecture Application for Real. Computer Science / Datorzinātne. Nr.31, 2007, 50.-56.lpp. ISSN 1407-7493.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196