Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Power Reserves Creation under the Market Economy Conditions

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Power Reserves Creation under the Market Economy Conditions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Mahņitko
Jānis Gerhards
Tatjana Lomane
Sergejs Ribakovs
Atslēgas vārdi Market, relations, price, regime, optimization
Anotācija It is known, that the main task of the electric power system (EPS) control is the power supply providing with the minimum expenses for the electric power production. In this case the requirement to the electric power quality, power supply reliability and the limitations on the energy resources cost must be observed. The power reserve presence into EPS is the necessary condition of the guaranteeing the normal operation from the point of view of the regime parameters values (frequency, the nodes voltage, the power flows along the transmition lines and others). In the proposed paper the problem of the developing the power reserve, presented to sale by the electric power producers, is examined. It is considered the procedure of the power reserve price determination.
DOI: 10.2478/v10047-008-0011-9
Atsauce Mahņitko, A., Gerhards, J., Lomane, T., Ribakovs, S. The Power Reserves Creation under the Market Economy Conditions. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2008, Vol.45, No.3, 14.-24.lpp. ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.2478/v10047-008-0011-9
ID 6157