Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Оценка величины и цены резерва мощности для производителей электроэнергии

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Оценка величины и цены резерва мощности для производителей электроэнергии
Nosaukums angļu valodā Power Reserve Value and Price Evaluation for Electricity Producers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Mahņitko
Tatjana Lomane
Jānis Gerhards
Sergejs Ribakovs
Atslēgas vārdi электроэнергетическая система, оптимизация, равновесная цена, передача мощности
Anotācija Рассматривается задача оптимизации резервов мощности в электроэнергетической системе (ЭЭС) с целью повышения надежности еë функционирования. Приводится аналитическое выражение определения оптимальной цены на резервную мощность конкретного производителя электроэнергии. Излагаемая стратегия формирования резерва мощности для ЭЭС ориентированна на использование программного комплекса Matlab. Даны результаты оптимизации суммарного резерва мощности для тестовой схемы ЭЭС.
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://jeen.fei.tuke.sk/index.php/jeen/article/view/20 
Atsauce Mahņitko, A., Lomane, T., Gerhards, J., Ribakovs, S. Оценка величины и цены резерва мощности для производителей электроэнергии. Elektroenergetika: Scientific and Professional Journal on Electrical Power Engineering, 2008, Vol.1, No.2, 40.-44.lpp. ISSN 1337-6756.
ID 6158