Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Divvirzienu jaudas plūsmas elektrotransporta barojošās apakšstacijas izveide

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Divvirzienu jaudas plūsmas elektrotransporta barojošās apakšstacijas izveide
Nosaukums angļu valodā Elaboration of Traction Substation with Bidirectional Power Flow
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Raņķis
Aigars Vītols
Anastasija Žiravecka
Atslēgas vārdi rekuperācija,invertēšana, bremzēšana, tiristori, transformators
Anotācija Aplūkotas iespējas izveidot vilces elektrotransporta divvirziena jaudas plūsmas apakšstacijas, izmantojot iespējas diožu aizvietošanai ar divos virzienos operējošiem tiristoriem. Parādīts, ka invertēšanas režīmā sakarā ar invertora komutācijas ierobežojumiem, kas savukārt saistīti ar maksimālās invertējamās strāvas izvēli, nepieciešams samazināt invertora maksimālo regulēšanas leņķi, kas savukārt liek samazināt invertora pretEDS. Ieteikts invertēšanu veikt pie konstanta regulēšanas leņķa 1500, kas atvieglo arī vadības sistēmas izveidi. Invertora darbību ar palielināto kontakttīkla spriegumu var saskaņot divējādi: ieviešot invertēšanas režīmā invertora ieejā spriegumu pazeminošo impulsregulatoru; ieviešot shēmā mazākas jaudas papidtransformatoru, kura sekundāro tinumu spriegums invertēšanas režimā palielina invertora pretEDS. Abi varianti pārbaudīti datormodeļos u uzrāda labas dinamiskās īpašības, kā ar’ir praktiski vienkārši realizējami
Anotācija angļu valodā Possibilities to realize and introduce a bidirectional power flow substations forurban traction drive is described in this paper. Reconstruction of substations can be provided substituting a diodes in rectifier schemes with thyristors operating in two directions. In connection with commutation restrictions which are tied with extremevalue of inverter’s current a maximal value of delay angle in invertation regime must be lowered. Here is recommended this value as 1500. Such a principle allows simplified construction of control equipment. Newertheless lowered value of delay angle requests lowered value of inverters contrEMF also. It means that must be either lowered input voltage of inverter or largened a contrEMF. First measure can be provided applying on input of inverte BUCK type pulse converter controlled by invertor’s input current. The second measure can be provided for instace applying an extra transformer of lowered rated power a secondary windings of which are set in series with ones of governor transformer. The both kinds of rezitation schemes are examined applying computer modelling tools and are well operating in transient processes.
Atsauce Raņķis, I., Vītols, A., Žiravecka, A. Divvirzienu jaudas plūsmas elektrotransporta barojošās apakšstacijas izveide. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.19, 2007, 68.-73.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6273