Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hibrīdelektriskā piedziņa militārajos transporta līdzekļos

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hibrīdelektriskā piedziņa militārajos transporta līdzekļos
Nosaukums angļu valodā Hybrid Electrical Drive for Military Vehicles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Juris Ķiploks
Ivars Raņķis
Atslēgas vārdi hibrīdelektriskā piedziņa, militārais transports
Anotācija Raksts dod ieskatu par prasībām, kuras tiek izvirzītas militārajiem transporta līdzekļiem salīdzinot ar civilo transportu un dod priekšstatu par priekšrocībām kurs var dot hibridelektriskās piedziņas izmantošana specifiski militārajos transporta līdzekļos. Rakstā ir norādīts uz pastāvošajiem izaicinājumiem un grūtībām saistībā ar hibridelektriskās piedziņas ieviešanu militārajā nozarē.
Anotācija angļu valodā The article lists and explains the requirements which have been nominated to military vehicles and electric drive benefits. Particular highlights are its advantages, which are particularly important for the military. Issues related to the electric drive development and improvement of paper is discussed in the context of the possible technical solutions.
Hipersaite: http://doc.mod.gov.lv/lv/ma/2009/3/ 
Atsauce Ķiploks, J., Raņķis, I. Hibrīdelektriskā piedziņa militārajos transporta līdzekļos. Militārais apskats, 2009, Nr.3/4 , 87.-95.lpp. ISSN 1407-1746.
ID 6483