Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Some Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramic

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Some Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramic
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Ieva Zaķe-Tiļuga
Andris Butlers
Atslēgas vārdi porous alumina, slip casting, refractory materials, mechanical strength
Anotācija Pētīta porainas alumīnija oksīda keramikas iegūšanas iespēja ar šlikera liešanas paņēmienu un poru veidošanos alumīnija pulvera un ūdens ķīmiskas reakcijas rezultātā. Šādai porainai keramikai ir zema mehāniskā izturība. Darba mērķis ir izpētīt dažādus paņēmienus porainas alumīnija oksīda keramikas mehāniskās izturības palielināšanai vienlaicīgi saglabājot ugunsizturīgās keramikas svarīgākās īpašības. Izmantotas gan organiskas (Optapix), gan neorganiskas piedevas (kaolīns un silīcija oksīds). Iegūto materiālu īpašības (tilpuma masa, lieces izturība, porainība, poru izmēru sadalījums, termiskā trieciena izturība) un struktūra ir atkarīgas no izejvielu granulometriskā sastāva, suspensijas viskozitātes, piedevu veida un apdedzināšanas temperatūras. Materiāli apdedzināti 1600°C temperatūrā.
Atsauce Švinka, R., Švinka, V., Zaķe-Tiļuga, I., Butlers, A. Influence of Some Additives on the Properties of Porous Alumina Ceramic. Chemine Technologija, 2009, No.1 , 51.-55.lpp. ISSN 1392-1231.
ID 6547