Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jaunā pieeja vides piekļuves vadībā bezvadu sensoru tīklos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jaunā pieeja vides piekļuves vadībā bezvadu sensoru tīklos
Nosaukums angļu valodā New Approach in Media Access Management in Wireless Sensor Networks
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Romāns Taranovs
Valerijs Zagurskis
Atslēgas vārdi bezvadu sensoru tīkli, MAC protokols, komunikācija bez sadursmēm
Anotācija Darbā tiek piedāvāta jaunā pieeja vides piekļuves vadībā bezvadu sensoru tīklos. Protokoliem, kuri strādā pēc šādas pieejas ir vairākas priekšrocības, tajā skaitā bez sadursmju komunikācijas, spēja strādāt vairākos režīmos, kā arī tāda pieeja ļauj determinēti noteikt kāda mezgla datu pārraides ātrumu. Balstoties uz jaunās pieejas tika izstrādāts MAC protokols, kurš nodrošina bez sadursmju komunikāciju. Tas tika panākts lietojot unikālu identifikatoru sistēmu, kas aizstāj standarta MAC adreses. Kā arī darbā tiek paradīta bezvadu sensoru mezglu, strādājošu ar tādu protokolu, datu pārraides ātruma izskaitļošanas iespēja. Ar piedāvātām formulām var izskaitļot sagaidāmu pārraides ātrumu vairākos režīmos, kā arī noteikt maksimālu mezglu skaitu. Piedāvāti rezultāti apliecina, ka šādu protokolu var izmantot multimediju informācijas pārraidīšanai.
Anotācija angļu valodā In this paper a novel for wireless sensor network medium access control design approach is offered and investigated. Protocols which will operate under these criteria will have such benefits as collision free communication, opportunity to work under different regimes, as also the approach afford an opportunity of an every node data transfer rate deterministic calculation. There is also proposed on new approach based MAC protocol, which provides a collision free communication. This is achieved by a unique identification (ID) system usage, which replaces standard MAC address system. As also there is described the way of a node data transfer rate calculation opportunities. With proposed formulas it is able to calculate data transfer rate in proposed protocol regimes, as also it is able to estimate a maximal node count. Proposed results demonstrate the protocol, and as a result the approach, ability to transmit multimedia data among wireless sensor network.
Atsauce Taranovs, R., Zagurskis, V. Jaunā pieeja vides piekļuves vadībā bezvadu sensoru tīklos. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.39, 2009, 50.-59.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6724