Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Correction of Human Face 3D Model Using 2D Images

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Correction of Human Face 3D Model Using 2D Images
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Maksims Alekseičevs
Aleksandrs Glazs
Atslēgas vārdi 3D model
Anotācija Currently, the processing and reconstruction of human face 3D models is used in various areas, for example, in medicine, criminalistics, etc. For instance, in medicine the 3D models of faces can be used for medical diagnostics, plastic surgery and creation of face prosthetics. In criminalistics, an actual task is the identification of personality. Among the different methods of such identification, the most convenient one is the method of face identification, because in this case the contact between the person and a measuring device is not necessary. There are many methods of identification by photos (2D) [3,5,7,8,9,10,12,15,17], but there are not always enough images to successfully identify a person. This is why a new task emerges – using a 3D model of a person’s head to obtain new different images of the person. This leads to the necessity of adapting a generic 3D model of a human head to the specific person. There are different methods of creating a 3D model, based one photo [6,11,13,16] or two photos [1,2,4,14]. This work is dedicated to solving the task of creating a human face 3D model, which is adaptable to a specific person.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000026522_e.pdf 
Atsauce Alekseičevs, M., Glazs, A. Correction of Human Face 3D Model Using 2D Images. No: Biomedical Engineering: Proceedings of the 13th International Conference, Lietuva, Kaunas, 29.-30. oktobris, 2009. Kaunas: Technologija, 2009, 229.-233.lpp. ISSN 2029-3380.
ID 6868