Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Silica Nanoparticles as a Carrier for Virus like Particles

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Silica Nanoparticles as a Carrier for Virus like Particles
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Anna Kačanovska
Aloizijs Patmalnieks
Pauls Pumpēns
Regīna Reinhofa
Marina Romanova
Alexandr Soudnikovich
Atslēgas vārdi nanoparticles, silica, absorbance, immunomodulation, virus like particles
Anotācija -
Atsauce Dehtjars, J., Kačanovska, A., Patmalnieks, A., Pumpens, P., Reinhofa, R., Romanova, M., Soudnikovich, A. Silica Nanoparticles as a Carrier for Virus like Particles. No: Biomedical Engineering: Proceedings of the 13th International Conference, Lietuva, Kaunas, 29.-30. oktobris, 2009. Kaunas: Technologija, 2009, 183.-186.lpp. ISSN 2029-3380.
ID 6973