Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bi-layer GaOHPc:C61(CO2Et)2 and P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Solar Cell

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bi-layer GaOHPc:C61(CO2Et)2 and P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Solar Cell
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori I. Kaulachs
I. Muzikante
L. Gerca
G. Shlihta
Māra Plotniece
Modris Jānis Roze
J. Kalnachs
A. Muraashov
Peteris Šipkovs
G. Rozīte
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Kaulachs, I., Muzikante, I., Gerca, L., Shlihta, G., Plotniece, M., Roze, M., Kalnachs, J., Muraashov, A., Šipkovs, P., Rozite, G. Bi-layer GaOHPc:C61(CO2Et)2 and P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Solar Cell. No: E-MRS Spring Meeting: Book of Abstracts, Francija, Strasbourg, 8.-12. jūnijs, 2009. Strasbourg: E-MRS , 2009, 21.-22.lpp.
Pilnais teksts
ID 7172