Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization of Glass-Ceramics Containing Industrial Waste

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization of Glass-Ceramics Containing Industrial Waste
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Ineta Rozenštrauha
Modris Drille
Linda Krāģe
Viktors Filipenkovs
Elias Chatzitheodoridis
Edmunds Lodiņš
Atslēgas vārdi glass-ceramic, industrial waste, composite materials, recycling, thermal treatment, sintering
Anotācija In the present study the preparation of glass-ceramic composite materials containing lime-free clay and industrial waste: steel cooling refuse from metallurgical plant, waste glass from waste fibre production, aluminium scrap metal processing waste were investigated. Taking into account the thermal properties and chemical composition of raw materials, various waste containing glass-ceramics composites were prepared by powder technology. Dense glass-ceramic composite materials (bulk density 2.52 – 3.24 g/cm3; water uptake 0.95 - 5.5 %) were produced in sintering temperature range from 1140oC to 1180oC. Considering the low water uptake and values of mechanical properties determined (the modulus of elasticity E = (1150 – 1300) ± 200 МРа and the compressive strength σ* = (50,6 – 89,9) ± 15,0 МРа), the produced composite materials could be regarded as corresponding to the group BI of the standard LVS EN 176:1991 „Pressed ceramic tiles with the low water uptake” (E<3 %) and to the criteria for building ceramics according to LVS 163-3:1999. Potential application is the production of “unglazed ceramic tiles for road pavement and exterior walls from stone ceramics” (code – 690790910).
Atsauce Rozenštrauha, I., Drille, M., Krāģe, L., Filipenkovs, V., Chatzitheodoridis, E., Lodiņš, E. Characterization of Glass-Ceramics Containing Industrial Waste. Construction Science. Nr.10, 2009, 93.-99.lpp. ISSN 1407-7329.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7312