Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of Different Mix Compositions and Curing Regimes on Ultra High Performance Concrete Compressive Strength

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of Different Mix Compositions and Curing Regimes on Ultra High Performance Concrete Compressive Strength
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jānis Justs
Genādijs Šahmenko
Diāna Bajāre
Atslēgas vārdi UHPC, silica fume, W/C ratio, superplasticizer, curing regimes
Anotācija Influence of different mix compositions and curing regimes on ultra high performance concrete (UHPC) compressive strength are analysed in this paper. All produced mixes have self compacting consistency. For test purposes cubes 100x100x100 mm were produced and cured in different regimes: at 20oC; 90oC and 220oC. Test results indicate that compressive strength of UHPC increased significantly after curing at 220oC comparing to the standart curing at 20oC. Obtained results varied from 133–218 MPa
Atsauce Justs, J., Šahmenko, G., Bajāre, D. Effect of Different Mix Compositions and Curing Regimes on Ultra High Performance Concrete Compressive Strength. No: The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Lietuva, Vilnius, 19.-21. maijs, 2010. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2010, 112.-116.lpp. ISBN 978-9955-28-593-9.
ID 7533