Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Algorithm for Multi-Stage Scheduling in Intelligent Electric Transport System

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Algorithm for Multi-Stage Scheduling in Intelligent Electric Transport System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Ivars Alps
Mihails Gorobecs
Anatolijs Ļevčenkovs
Atslēgas vārdi artificial immune algorithm, electric transport, multi-stage schedule
Anotācija Šinī darbā izstrādāta uzdevuma nostādne mākslīgās imūnsistēmas pielietojumam daudzkritēriju sarakstu uzdevumu risināšanai sabiedriskā elektrotransporta sistēmai. Pašreizējā sabiedriskā transporta tendence lielpilsētās kombinēt dažādu transporta veidu apkalpošanu vienās un tajās pašās pieturās izraisa kustības saraksta neievērošanu maksimumstundās un palielina avārijas situāciju iespējamību. Šinī darbā tiek piedāvāts jauns mākslīgās imūnsistēmas algoritma pielietojums, izveidot optimālu elektriskā transporta vienību kustības sarakstu. Saskaņā ar mākslīgās imūnsistēmas terminoloģiju daudzkritēriju uzdevuma mērķa funkcija tiek definēta kā antigēns un savukārt transporta vienību kustības saraksts kā šī uzdevuma risinājums tiek definēts kā antiķermeņu kopums. Lai atrisinātu šādu uzdevumu kustības maršrutu tiek piedāvāts sadalīt vairākos posmos – stadijās. Pētījuma galvenais uzdevums ir izveidot programmējamu elektrotransporta vienību kustības vadības modeli izvēlētajam pilsētas sabiedriskā transporta maršruta fragmentam. Pētījuma rezultāti liecina par mākslīgās imūnsistēmas algoritma pielietošanas iespējamību optimāla transporta vienību kustības saraksta izveidei, tātad imūnā algoritma pielietošana dod iespēju samazināt elektrotransporta dīkstāves laiku, samazināt bremzēšanas un sekojošas paātrināšanās skaitu tādejādi samazināt elektrotransporta vienību patērējamās elektroenerģijas daudzumu.
Atsauce Alps, I., Gorobecs, M., Ļevčenkovs, A. Algorithm for Multi-Stage Scheduling in Intelligent Electric Transport System. Dzelzceļa transports. Nr.32, 2009, 92.-99.lpp. ISSN 1407-8015.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7701