Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jaunā videi draudzīga lignīna saistviela no lapu koksnes atlikuma

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jaunā videi draudzīga lignīna saistviela no lapu koksnes atlikuma, tās īpašības un pielietojums ģeokompozītu ieguvei
Nosaukums angļu valodā New Environmentally Friendly Lignin-Based Binder from Hardwood Residue, Its Properties and Application in Geocomposites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Galia Šuļga
Jūlija Brovkina
Sanita Skudra
Vadims Šakels
Olga Aniskeviča
Atslēgas vārdi lignin-based binder
Anotācija Pielietojot bērza lignosulfonātus, kas bija iegūti no rūpnieciskās koksnes pārstrādes atlikuma laboratorijas sulfīta delignifkācijas procesā, tika izstrādāta jaunā videi draudzīgā lignīna saistviela, kā arī tās enerģētiski mazietilpīgs un videi draudzīgs iegūšanas paņēmiens, tās tehnoloģiskā shēma. Laboratorijas apstākļos tika izlaistas lignīna saistvielas partijas ar dažādu modifkatora saturu saskaņā ar izstrādāto laboratorijas reglamentu, un tās tika pilnīgi apraksturotas pēc funkcionālā sastāva un tehniskajiem rādītājiem (organoleptiskais novērtējums, sausas viela saturs, pH, dinamiskā viskozitāte, utt.). No izstrādātās saistvielas un vieglas grunts tika iegūti ģeokompozītmateriāli pārklājuma un struktūras veidā, izstrādīti to optimālie iegūšanas paņēmieni un atrastas saistvielas optimālās patēriņa normas . Darba gaitā ir izpētītas ģeokompozītmateriālu mehāniskās un ūdens izturības īpašības, vēja erozijas pretestība, kā arī to rādītāju izmaiņas „slapināšanas – žāvēšanas” un „sasaldēšanas – atsaldēšanas” cikliskās iedarbības rezultātā. Pielietojot dažādus klimatiskos režīmus kamerā „Binder” tika paradīts, ka izstrādātajiem ģeokompozītiem piemīt augstā atmosfēras izturība. Veiktās izpētes ļauj rekomendēt izstrādāto lignīna saistvielu kā atputekļošanas līdzekli grantētu ceļu segumu apstrādei.
Anotācija angļu valodā New environmentally friendly lignin-based binder from hardwood residue, its properties and application in geocomposites
Atsauce Šuļga, G., Brovkina, J., Skudra, S., Šakels, V., Aniskeviča, O. Jaunā videi draudzīga lignīna saistviela no lapu koksnes atlikuma, tās īpašības un pielietojums ģeokompozītu ieguvei. No: Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas, Valsts pētījumu programma, 2005-2009: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘Silava”. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 150.-154.lpp. ISBN 978-9984-39-935-5.
ID 7808