Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Finiera ražošanā izmantojamās bērzu koksnes hidrotermiskās apstrādes modeļa izstrāde

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Finiera ražošanā izmantojamās bērzu koksnes hidrotermiskās apstrādes modeļa izstrāde
Nosaukums angļu valodā Choice of Parameters For the Model Process Simulating Hydrothermal Treatment Of Birch Wood In Veneer Producing.
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jūlija Brovkina
Sanita Skudra
Vadims Šakels
Galija Sulga
Jurijs Ozoliņš
Atslēgas vārdi veneer production, hydrothermal treatment of wood, wastewatre, lignin, , polyelectrolyte
Anotācija Viens no galvenajiem koksnes pārstrādes veidiem Latvijā ir finiera ražošana. Latvija ir lielākais saplākšņa ražotājs Austrumeiropā. Tiek uzskatīts, ka tas ir efektīgākais un ekonomiskākais bērza koksnes pārstrādes veids,, kura viens no ražošanas procesa etapiem ir koksnes hidrotermiskā apstrāde. Hidrotermisko baseinu notekūdeņi satur ievērojamu daudzumu izšķīdušo un suspendēto vielu, kas daļēji ir atbildīgas par palielinātām ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtībām. Darbā tika izveidota un analizēta bērza koksnes hidrotermiskās apstrādes procesa modeļsistēma laboratorijas apstākļos lai noteiktu finiera ražošanas notekūdeņu sastāvu un izstrādātu metodes lignīna izdalīšanai. No finiera ražošanas notekūdeņiem un modeļsistēmas šķīdumiem izdalīja un analizēja sausnu. Analizējamo paraugu elementārais sastāvs, Furjē transmisijas infrasarkanie un ultravioletie spektri norāda uz praktiski vienādu pētāmo paraugu struktūru un funkcionālo grupu daudzumu tajos. Reducētās viskozitātes un virsmas spraiguma vērtību izmaiņu raksturs paraugiem, kas iegūti no finiera ražošanas notekūdeņiem un modeļšķīdumiem ir praktiski vienāds, kas ļauj secināt, ka no šķīdumiem iegūtā sausna satur vienu un to pašu aktīvo komponenti – lignīnu.
Anotācija angļu valodā One of the most significant sectors of forest industry in Latvia is the production of wood boards, especially plywood. One of the stages of raw material preparation for plywood producing is hydrothermal treatment of birch wood. Wastewater from plywood hydrothermal basin is characterized by the high degree of contamination. The basic contaminating component of wastewater from plywood industry are lignin matters which are accountable for a rather high level of chemical oxyden demand (COD) and color of water. The aim of the work was the choice of parameters of model hydrolysis of birch wood, simulating the conditions of its treatment in the hydrothermal basin in plywood industry. The formed hydrolysate and the industrial wastewater were characterized by the pH value, density, the content of dry substances, the elemental and functional composition as well as by spectroscopy methods. The surface active and viscosimetric properties were studied. The elemental and functional composition of the samples is similar that confirm the authenticity of the choice of parameters of model hydrolysis, simulating birch wood treatment in the hydrothermal basin. Fourier Transform InfraRed (FTIR) spectroscopic, UV-visible light absorption, reduced viscosity and surface tension methods are analytical methods that are commonly used to determine the lignin in samples. FTIR spectroscopy showed that the dry residues of the model birch wood hydrolysis and wastewater from plywood industry are not structurally different The UV-visible light absorptance range at 270-280 nm help to determine the birch wood lignin in samples. This is connected with the aromatic nature of lignin, which is determined by the phenyl propanol elemental units entering into its composition. Reduced viscosity and surface active properties of solutions are compatible. It gives proof, that the dry matter of solutions contains the active high-molecular compound – lignin, which is characterized by properties of polyelectrolyte.
Atsauce Brovkina, J., Skudra, S., Šakels, V., Sulga, G., Ozoliņš, J. Finiera ražošanā izmantojamās bērzu koksnes hidrotermiskās apstrādes modeļa izstrāde. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.22, 2010, 64.-67.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8424