Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alumīnija silikāti un to veidošanās iežos un tehnoloģiskos izstrādājumos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Alumīnija silikāti un to veidošanās iežos un tehnoloģiskos izstrādājumos
Nosaukums angļu valodā Aluminium Silicates and Their Formation in the Rocks and Technological Products
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Uldis-Jānis Sedmalis
Gaida Maruta Sedmale
Ingunda Šperberga
Atslēgas vārdi kyanite minerals, mullite, crystallic structures, molecular volume
Anotācija Zināmi četri alumīnija silikātu minerāli – kianīts, andaluzīts, silimanīts, kuru kopējā formula ir Al2O3•SiO2 un mullīts, kura formula ir 3Al2O3•2SiO2. No tiem visbiežāk un tikai metamorfos iežos sastopami pirmie trīs nosauktie minerāli, kas izveidojušies augsta spiediena un temperatūras apstākļos. Mullīts kā minerāls iežos ir reti sastopams, jo mullīta molekulārais tilpums ir trīs reizes lielāks par kianīta grupas minerālu molekulāro tilpumu. Kianīta grupas minerālus pie normāla spiediena, neatkarīgi no temperatūras, tehnoloģiski iegūt nav iespējams. Savukārt, mullītu tehnoloģiski var iegūt augstās temperatūrās un tikai pie normāla spiediena, t.i. apstākļos, kad nepastāv molekulāro tilpumu ierobežojoši faktori. Rakstā dots arī mineralizatora klātienes nozīmes skaidrojums mullīta veidošanās procesā.
Anotācija angļu valodā Four aluminosilicate minerals – kyanite, andalusite, sillimanite with common formula Al2O3•SiO2 and mullite, that have the composition 3Al2O3•2SiO2 are known. Naturally occuring most often and just in metamorphic rocks are the first three mentioned minerals developing under the high pressure and temperature circumstances. Mullite is rarely occuring as the mineral in nature because of mullite molecular volume that is three times bigger than molecular volume of kyanite group minerals. Structure forming motifs of the all kyanite group minerals are similar to kaolinite and other clay-mineral nucleus, as well as corundum, quartz and feldspar structural motifs. Besides mullite structure forming motifs are similar to the mineral kyanite group ones. It is shown that kyanite group minerals have formed in metamorphic processes, mainly from clay minerals and feldspar and most often are in association with corundum, quartz and other minerals with similar structural motifs. It is impossible to obtain kyanite group minerals technologically at normal pressure in spite of temperature. Besides mullite can be obtained technologically at high temperatures and just at normal pressure, t.i. under conditions when do not exist limiting factors of molecular volume. Explanation of the importance of mineralizer presence in the mullite forming process is given in this article as well.
Atsauce Sedmalis, U., Sedmale, G., Šperberga, I. Alumīnija silikāti un to veidošanās iežos un tehnoloģiskos izstrādājumos. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.22, 2010, 83.-87.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8428