Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inteliģento transporta sistēmu izveides principi un realizācijas iespējas

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 21.12.2010 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Kronvaldu bulv. 1-117
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Inteliģento transporta sistēmu izveides principi un realizācijas iespējas
Nosaukums angļu valodā Principles and Realization Possibilities of the Intelligent Transport Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ojārs Krūmiņš
Atslēgas vārdi Intelligent transport systems
Anotācija Disertācijas mērķis ir radīt idejiski jaunu satiksmes dalībnieku aprakstu, kas būtu ērti apstrādājams ar skaitliskām metodēm, būtu pieejams reālā laikā un būtu pamats realitāti precīzi aprakstošu modeļu uzbūvei. Lai realizētu šo mērķi, balstoties uz skaitlisko aprakstu, jāvar izveidot ātrdarbīgu infrastruktūru dinamiskam satiksmes situācijas atbalstam, pie tam nepieciešams izveidot modernus ITS elementus, kuri esot integrēti vienotā sistēmā, vienlaikus spēj būt neatkarīgi un pašpietiekami. Šiem elementiem nepieciešams determinēt to aktivitāšu līmeni, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību veidot saites starp tiem. Aprakstot saites, jāparedz to rezervētība un alternatīvie algoritmi.
Anotācija angļu valodā Goal of the Dissertation is to create a new descriptive form of traffic participant, that can be easy implemented in computing environment, suitable for true real-time operation, and is a backbone for high accuracy models. To reach the goal regarding numeric description, it is necessary to design a fast operating environment that contain elements of modern ITS, that while integrated in complex system are self sufficient. It is necessary to determine level of activities for each and demonstrate connections. Description of the connections it is mandatory to show redundancy and alternative algorithms.
Atsauce Krūmiņš, Ojārs. Inteliģento transporta sistēmu izveides principi un realizācijas iespējas. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 169 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 8722