Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Building of Mathematical Models of Data Transferring through the Interface RS-485 in Industrial Networks

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Building of Mathematical Models of Data Transferring through the Interface RS-485 in Industrial Networks
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Jeļena Čaiko
Nadežda Kuņicina
Antons Patļins
Alīna Galkina
Atslēgas vārdi industrial network, mathematical model, transferring signal, receiving signal
Anotācija The mathematical model of data transfer with the use of the pulse response on interface RS-485 is developed in the paper. It allows defining frequency transfer function of the cable used at construction of network segment, and the pulse response for each segment.
Atsauce Čaiko, J., Kuņicina, N., Patļins, A., Galkina, A. Building of Mathematical Models of Data Transferring through the Interface RS-485 in Industrial Networks. No: Proceedings of The 51st Annual International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvija, Rīga, 1.-3. oktobris, 2010. Rīga: RTU, 2010, 241.-244.lpp. ISBN 978-9934-10-054-3. ISSN 1407-7345.
ID 8753