Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Mathematical Model for the Temperature Field of a New Type Solar Collector

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Mathematical Model for the Temperature Field of a New Type Solar Collector
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Peteris Šipkovs
Voldemārs Barkāns
Mārtiņš Vanags
Lana Vasiļevska
Atslēgas vārdi Solar Collector, Temperature field
Anotācija The temperature field problem described in the paper is analytically solved for the absorber of a new type solar collector. The absorber consists of two plates, one of them being flat and placed on top of the other plate made with square profile. The temperature field is calculated for four areas using the Laplace equation under stationary conditions. For each area the boundary conditions are written and the Laplace equation solved. The resultant temperature fields are found for each area separately.
DOI: 10.2478/v10047-010-0017-y
Atsauce Šipkovs, P., Barkāns, V., Vanags, M., Vasiļevska, L. A Mathematical Model for the Temperature Field of a New Type Solar Collector. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2010, Vol.47, No.4, 44.-51.lpp. ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.2478/v10047-010-0017-y
ID 8783