Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augu valsts materiālu un sola-gēla tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augu valsts materiālu un sola-gēla tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei
Nosaukums angļu valodā Application of Vegetation Materials and Sol-Gel Technology for the Development of Ceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Inna Juhņeviča
Gundars Mežinskis
Inga Kļaviņa
Atslēgas vārdi biomimetika, sola-gela tehnoloģija, poraina keramika, TiO2 un SiO2 sistēma
Anotācija No dažādiem augu valsts materiāliem (parastā priede, lazda, korķa koks, ziemzaļā kosa un platlapu vilkuvālīte) iegūta orgniko-neorganisko kompozītmateriālu keramika. Atkarībā no solu sastāva, mainās iegūto paraugu kristāliskās fāzes sastāvs. Iegūtie materiāli ir ar dažādu blīvumu, kas atkarīgs no sākotnējā materiāla īpašībām un, atkarībā no izmantotā dabas materiāla, mainās porainība. Pirolīzes procesu ļoti svarīgi veikt inertā atmosfērā ar kontrolējamu temperatūras paaugstināšanas ātrumu. Skēnējošas elektronu mikroskopijas pētījumi apliecina, ka ar solu iefiltrēti un tālāk inertā atmosfēra pirolīzēti paraugi saglāba porainu struktūru ar struktūras īpatnībām. Lazdas paraugos tika konstatēti izteikti matveida kristāli, ko var attiecināt uz rutila kristālisko fāzi, jo tai ir raksturīga tendence veidot matiņveida kristālus slēgtās struktūrā. Vislielākais blīvums pēc pirolīzes ir no priedes iegūtajiem paraugiem (1,32946 g/cm3), bet vismazākais – no platlapu vilkuvālītes (0,12972 g/cm3). Tāda pat blīvumu attiecība ir arī šiem materiāliem neapstrādātā veidā. Vislabāk mitrumu uzsūc platlapu vilkuvālītes un ziemzaļas kosas paraugi, kas izskaidrojams ar to ievērojamo porainību un struktūras īpatnībām, salīdzinājumā ar priedes koku. Pateicoties augtam blīvumam un sveķu saturam priedes koksnē paraugiem piemīt pārāk niecīga sola absorbcija.
Anotācija angļu valodā Organic-inorganic ceramics were manufactured from natural plant structures such like scots pine, cork tree, rough horsetaile, hazel-tree and bulrush by using sol – gel infiltration, pyrolysis and subsequent sintering. The cystal phases of synthesized samples depend on the composition of sols. The microstructural features of the natural structure after treatment with sols and pyrolysis were retained in the ceramic structure. It is very important to take into consideration the slow and uniform temperature raising velocities as during the process, remarkable changes of mass and dimensions take place. Researches of Scanning elecron microscopy show, that samples, which have been treated with sol and pyrolised under inert athmosphere, preserve typical singularity of structure. Especially into samples made of hazel-tree wood are typical stuctures of vickers. This kind of structure could be forme by rutile into locked framework. The highest density of samples obtained after pyrolysis is characteristic for pine (1,32946 g/cm3), while lowest densities are for samples obtained from bulrush (0,12972 g/cm3). The same relationship also is observable for these materials in untreated state. The samples of bulrush and rough horsetail absorb humidity best of all. That is explainable by the remarkable porosities of bulrush and rough horsetail in comparison with the pine wood.
Atsauce Juhņeviča, I., Mežinskis, G., Kļaviņa, I. Augu valsts materiālu un sola-gēla tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.1, 2009, 84.-93.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9065