Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Porous Ceramics by Lycopodium Using Uniaxial Pressing and Sintering

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Porous Ceramics by Lycopodium Using Uniaxial Pressing and Sintering
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rita Seržāne
Jānis Ločs
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Romāns Sadretdinovs
Atslēgas vārdi hydroxyapatite (HAp), porous bioceramics, lycopodium, uniaxial pressing, sintering
Anotācija In this work microporous hydroxyapatite (HAp) ceramics were fabricated using lycopodium as a porosifier. The samples were produced by uniaxial pressing and then heating at high temperatures, 1100°C and 1200°C, to burn-out porogens and sintering. The obtained samples had porosity over the variable range of 12 to 45% with different pore size ranging from 0.2 to 25 μm. Chemical and physical characterization was determined by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and bending strength measurements. The bending strength of the prepared samples was in the range of 1.97–21.81 MPa.
Hipersaite: http://www.tf.uns.ac.rs/publikacije/PAC/pdf/PAC%2010%2001.pdf 
Atsauce Seržāne, R., Ločs, J., Bērziņa-Cimdiņa, L., Sadretdinovs, R. Development of Porous Ceramics by Lycopodium Using Uniaxial Pressing and Sintering. Processing and Application of Ceramics, 2010, Vol.4, Iss.4, 231.-235.lpp. ISSN 1820-6131.
ID 9455