Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektronisko mezglu izvietojums apģērbā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektronisko mezglu izvietojums apģērbā
Nosaukums angļu valodā Electronic Component Arrangement in Clothing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inese Kašurina
Aleksandrs Vališevskis
Inese Ziemele
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi smart clothing, ergonomics, electronics in clothing
Anotācija Pētījumā tiek analizēta viedās bērna jakas elektroniskās daļas konstrukcija, veicot tās optimizāciju. Darbā aprakstīts prototips un piedāvāti vairāki alternatīvi elektronikas elementu dizaina un izvietojuma varianti, pamatojoties uz ergonomikas likumsakarībām, izmantojot ārējos un iekšējos iedarbības zonēšanas principus apģērbā. Tiek piedāvāti pieci izvietojuma varianti, kuri salīdzināti efektivitātes novērtēšanai atbilstoši noteiktiem kritērijiem.
Anotācija angļu valodā words – it is clothing with integrated electronics that does not disturb the wearer of the apparel. Therefore, during the development of the smart clothing, it is important to consider design and arrangement of electronic elements in order to get functional, comfortable and ergonomic layout of electronic components in smart garment. In this paper arrangement of electronic part of smart children jacket is analyzed, searching ways of improvement. Electronic elements were integrated in a way that makes it possible to remove them before garment washing. For this purpose, a removable layer for electronic components was developed. This paper describes the prototype, its layers and offers several alternative ways of design and arrangement of electronic elements, which are based on ergonomic design guidelines, using principles of external and internal stress zoning in garments. Five variants of arrangement are offered , which are compared using efficiency evaluation, based on a number of criteria. Each alternative has advantages and drawbacks. However, after evaluation of the given alternatives, the best arrangement, according to the defined subjective criteria weights, turned out to be a removable layer in a back part and an external pocket for electronic elements. This arrangement enables one to reduce dimensions of electronic elements. Therefore more compact design of electronic elements is created and the costs are reduced. Besides that isolation is provided, which protects the electronic part against moisture and impacts, and child’s body against discomfort and possible impacts.
Atsauce Kašurina, I., Vališevskis, A., Ziemele, I., Viļumsone, A. Elektronisko mezglu izvietojums apģērbā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 27.-33.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9620