Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Climate Change Education in Curricula of Technical and Classical Universities

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Climate Change Education in Curricula of Technical and Classical Universities
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Universities and Climate Change
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dagnija Blumberga
Māris Kļaviņš
Atslēgas vārdi environmental education, climate change
Anotācija The climate change education is becoming an integral part of the education in study programs at universities in Latvia offering environmental education study programs. In this article comparison of approaches of climate change education in classical (University of Latvia) and technical (Riga Technical University) are discussed. As the key factor influencing study content and study methods are identified requirements of labor market and as the main tool to implement the elaborated concepts – regular consultations with major stakeholders and active functioning of discussion forum for academics involved in the environmental education – Council of environmental education and science.
DOI: 10.1007/978-3-642-10751-1_8
Hipersaite: http://www.springerlink.com/content/978-3-642-10750-4#section=790240&page=4&locus=45 
Atsauce D.Blumberga, M.Kļaviņš Climate Change Education in Curricula of Technical and Classical Universities. No: Universities and Climate Change. New York: Springer, 2010. 99.-107.lpp. ISBN 9783642107504.
ID 9647