Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cilvēka mikroklimata temperatūras mērījumu modelējošie eksperimenti

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cilvēka mikroklimata temperatūras mērījumu modelējošie eksperimenti
Nosaukums angļu valodā Human Microclimate Temperature Measurement Modeling Experiments
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ingrīda Šahta
Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Vilnis Jurķāns
Atslēgas vārdi thermoregulation, Peltier element, microclimate, cooling system, microclimate regulatory garment
Anotācija Mikroklimatu regulējoša apģērba prototipa funkcionalitātes optimizēšanai un efektivitātes pārbaudei tiek plānoti temperatūras mērījumu modelējošie eksperimenti. To mērķis ir noskaidrot, kā dzesējošā sistēma, integrēta apģērbā, ietekmē cilvēka mikroklimata rādītājus. Eksperimenti tiek veikti gan cilvēka ķermeņa miera stāvoklī, gan arī fizisku aktivitāšu laikā. Iegūtie rezultāti liecina par sistēmas darbības iespējamību, ārējās vides temperatūras ietekmi uz mērījumu rezultātiem, tāpat arī par dzesējošās sistēmas negatīvu ietekmi uz sviedru tvaiku aizvadīšanas efektivitāti
Anotācija angļu valodā The temperature measurements modeling experiments are planned to optimize microclimate regulatory garment prototype functionality and to verify microclimate temperature regulatory system efficiency. The aim of experiments - to verify, how the cooling system, integrated in the clothes, influences indicators of the human microclimate. Experiments are carry out both at rest of the human body, as well as during physical activities. The analysis of human microclimate temperature modeling experimental results makes possible to carry out common conclusions, such as: the cooling system is able to lower the temperature of the microclimate, but Peltier element and its attached copper foil, has a negative impact on the possibility of removal of vapor through the garment surface, which causes additional temperature rise of the microclimate in the area under the copper foil. The experiments should be continued both to objectively determine the temperature self regulation of the human body's response to artificially simulated cooling of microclimate, as well as to optimize the electronic control system and to determine fever heat temperature range at which the system should be switched on automatically. Experimental results show also, that research process by the material, that can replace copper foil, improving removal of vapor of Peltier element’s system, while keeping the same good thermal conductivity of copper material, should be continued. The found results demonstrate the possibility of the system’s operation, the external environmental temperature influence on the measurement results, as well as the negative impact of the cooling system on the sweat vapor removal efficiency.
Atsauce Šahta, I., Baltiņa, I., Blūms, J., Jurķāns, V. Cilvēka mikroklimata temperatūras mērījumu modelējošie eksperimenti. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 162.-167.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9676