Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fotopletizmogrāfijas ierīces izmantojamība biomedicīniskajā apģērbā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Fotopletizmogrāfijas ierīces izmantojamība biomedicīniskajā apģērbā
Nosaukums angļu valodā Usability of a Photoplethysmography Device for a Biomedical Garment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Viktorija Mečņika
Edgars Kviesis
Zbignevs Macinkevics
Renārs Erts
Ivars Krieviņš
Atslēgas vārdi biomedical garment, physiological parameters, tele-monitoring, photoplethysmography, PPG sensor, heart rate, heart rate frequency, heart rate cycle
Anotācija Sociālo un ekonomisko faktoru ietekmē kļūst aktuālāks jautājums par viedo tehnoloģiju integrācijas iespējām apģērbos un tekstilizstrādājumos. Par vienu no perspektīvākiem virzieniem šajā nišā var uzskatīt biomedicīnisko apģērbu izstrādi. Apģērbi ar fizioloģisko parametru telemonitoringa iespējām var būt plaši pielietoti veselības aprūpes sfērā atkarībā no biomedicīniskā tekstilizstrādājuma īpatnībām un tehnoloģiskām iespējām. To pielietojamība var būt it sevišķi lietderīga pacientiem ar kardiovaskulārās sistēmas traucējumiem profilaktiskās uzraudzības nolūkos, rehabilitācijas laikā un klīniskajā praksē, piemēram, kā palīgdiagnostikas ierīce. Esošo biomedicīnisko apģērbu izstrādē pārsvarā uzmanība ir vērsta sirdsdarbības parametru reģistrācijai un analīzei ar elektrokardiogrāfijas (EKG) metodes palīdzību, un ir vairākas veiksmīgas izstrādnes ar apģērbā integrētajiem EKG elektrodiem. Par citu perspektīvu metodi reģistrēto datu informativitātes ziņā var izskatīt fotopletizmogrāfiju (PPG). Tā ir samērā vienkārša un relatīvi pieejama sirds un asinsrites sistēmas parametru reģistrācija. Atslēgas vārdi: biomedicīniskais apģērbs, fizioloģiskie parametri, telemonitorings, fotopletizmogrāfija, PPG sensors, sirdsdarbības frekvence, sirdsdarbības cikla garums.
Anotācija angļu valodā Technical developments in textiles and electronics are providing the opportunity for the garments with improved functionality such as remote monitoring of physiological parameters. Developments of biomedical garments are already being in use for patient health control. In recent studies examination of cardiovascular system is performed with conventional methods; systemic hemodynamic parameters are acquired by electrophysiological methods such as Electrocardiography (ECG) and Impedance cardiography (ICG). Another convenient and potential method for assessment of cardiovascular system is photoplethysmography (PPG). The PPG absorption mode is the only one applied in commercial medical devices, while remission mode offers a wider range of application for cardiovascular monitoring and is more appropriate for integration into textiles. A prototype (head bandage) of a biomedical garment for remote monitoring of cardiac parameters (e.g. heart rate, R-R intervals) with an integrated wearable PPG device has been developed and tested. The aim of this study was to assess usability of the PPG device for a biomedical garment, and to test reliability of the heart rate data registered by the prototype and commercial medical device as a reference.
Atsauce Mečņika, V., Kviesis, E., Macinkevics, Z., Erts, R., Krieviņš, I. Fotopletizmogrāfijas ierīces izmantojamība biomedicīniskajā apģērbā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 188.-193.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9680