Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Economics and Business /  Vol. 18, No. 1 (2009)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Būvniecības nozares prognozēšanas modelis Valērijs Skribans
2 Eiropas Savienības fondu sadales teorētiskie principi un projektu efektivitātes novērtējums Sanda Blumberga
3 Latvijas makroekonometriskā modeļa pamatojums Velga Ozoliņa
4 Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības un konkurētspējas analīze un prognozēšana Astra Auziņa-Emsiņa
5 Lielformāta tirdzniecības objektu izvietošanas teritoriju telpiskās plānošanas vīzija Tatjana Štaube, Ineta Geipele
6 Uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas metodoloģijas problēmas Zoja Sundukova, Irina Jevinga
7 Videi draudzīga būvniecība – nozīmīgs būvniecības nozares attīstības aspekts Jurijs Grizāns, Jānis Vanags
Atrasti 7 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.