RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Dzineta Dimante

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Analysis of Economic Policy and Crisis Management in Latvia from Perspective of Green Economics Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante
How Green are Economies of Baltic Sea Region Countries Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Dzineta Dimante, Dzintra Atstāja
Innovative Approach for Studying Sustainable Development and Environmental Economics Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante
Innovative Approach for Studying Sustainable Development and Environmental Economics Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante
Perspectives of Green Economics in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Dzineta Dimante, Dzintra Atstāja
Sustainable Consumption and Production in the Baltic Sea Region Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante
The Economies of the Baltic Sea Region in Relation to Green Economics, with Particular Focus on Latvia: Environmental Sustainability and Well-Being Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Dzineta Dimante, Dzintra Atstāja
Environment and Economics Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2011 Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante, Ivars Brīvers, Jānis Malzubris, Miriama Keneta, Tatjana Tambovceva, Inga Šīna, Agita Līviņa, Jānis Grasis, Jānis Ieviņš, Biruta Pūle, Anna Ābeltiņa
Young People: The Greening of Jobs, Employment and Education Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2012 Tatjana Tambovceva, Dzintra Atstāja, Dzineta Dimante, Adam Salah, Bradley Forder, Edita Ausrine, et Al.
9 items found, displaying all items.