RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Ilmārs Stuklis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Foreign Experience to Install Heat Storage System in Riga Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2016 Ilmārs Stuklis, Oļegs Linkevičs, Poļina Ivanova
European Parliament and Council Directive on Energy Efficiency 2012/27/ES Implementation Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2014 Māris Balodis, Ilmārs Stuklis, Edijs Vesperis
The Energy Policy of the EU at the Crossroads Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2014 Māris Kuņickis, Māris Balodis, Oļegs Linkevičs, Ilmārs Stuklis
Evaluation of Exhaust Gas Condensing Economizer Installation at Riga CHP Plants Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2015 Āris Žīgurs, Māris Kuņickis, Oļegs Linkevičs, Ilmārs Stuklis, Poļina Ivanova, Māris Balodis
Usage of Earth Potential in Power Industry Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Ilmārs Stuklis, Daniels Turlajs, Astrīds Freimanis, Sigurds Jaundālders
5 items found, displaying all items.