RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jūlija Maksimkina
Department (27102) Elektrofizikas katedra
Scientific Degree Doktors
E-mail Julija.Maksimkina@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Determination of Transient Parameters of Asynchronous Motors Using Catalogue Data Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Jūlija Maksimkina, Andrejs Zviedris, Anatolijs Mahņitko
Algorithm System for Squirrel-Cage Induction Motor's Rotor Parameters Calculation Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2004 Jūlija Maksimkina, Andrejs Zviedris
Direct Start-up of the Squirrel-cage Induction Motor at Variable Parameters of the Rotor Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Jūlija Maksimkina
Influence of Variable Parameters of Asynchronous Drives on Transient Process Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2001 Andrejs Zviedris, Jūlija Maksimkina
Inventory of Different Methods of Rotor's Parameters Influence on Starting Process of Induction Motor = Asinfronā dzinēja mainīgo rotora parametru ietekme uz palaišanas procesu Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Andrejs Zviedris, Jūlija Maksimkina
Investigation of the Dynamic Modes of High Power Induction Motors, Taking into Account the Skin Effect Promocijas darbs 2015 Jūlija Maksimkina
Methods for Calculation of the Variable Parameters of a Rotor of the Cage Induction Motor Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2014 Jūlija Maksimkina
The Need to Consider the Skin Effect in the Study of Direct Start-up of the Squirrel-cage Induction Motor Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Jūlija Maksimkina
The Research of the Processes of the Squirrel-cage Induction Motor’s Direct Start-up in the Setting of the Rotor’s Variable Parameters Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Jūlija Maksimkina
The Research of the Processes of the Squirrel-Cage Various Power Induction Motor’s Direct Start-up in the Settings of the Rotor’s Variable Parameters Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jūlija Maksimkina
10 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana Enerģētika 02700 Zane Circāne
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība Citi 01P12 Dace Paule