RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Krista Vēze

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
CCDC 978152: Experimental Crystal Structure Determination Publikācija internetā 2014 Māris Turks, Krista Vēze, Glebs Kiselovs, Jevgenija Mackevica, Jevgeņija Lugiņina, Anatolijs Mišņovs, Dean Markovic
CCDC 978152: Experimental Crystal Structure Determination Publikācija internetā 2014 Māris Turks, Krista Vēze, Glebs Kiselovs, Jevgeņija Mackeviča, Jevgeņija Lugiņina, Anatolijs Mišņovs, Dean Markovic
CCDC 978153: Experimental Crystal Structure Determination Publikācija internetā 2014 Māris Turks, Krista Vēze, Glebs Kiselovs, Jevgenija Mackevica, Jevgeņija Lugiņina, Anatolijs Mišņovs, Dean Markovic
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Krista Vēze, Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks
Synthesis and Applications of 3-C-Nitromethyl Derivatives of Hexafuranose Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Krista Vēze, Deniss Vasiļjevs, Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks
Synthesis and X-ray Studies of Novel 3-C-nitromethyl-hexofuranoses Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Māris Turks, Krista Vēze, Gļebs Kiseļovs, Jevgeņija Mackeviča, Jevgeņija Lugiņina, Anatolijs Mišņovs, Dean Markovic
Synthesis of Carbohydrate-Isoxazole Conjugates Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Krista Vēze, Gļebs Kiseļovs, Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks
Synthesis, X-Ray Studies and Applications of Nitromethyl Hexofuranoses Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Māris Turks, Evija Rolava, Krista Vēze, Deniss Vasiļjevs, Jevgeņija Lugiņina, Gļebs Kiseļovs, Anatoly Mishnev
8 items found, displaying all items.