RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Andrejs Bērziņš

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Kristīne Kalneniece, Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Kristīne Veģere, Elīna Salava, Kārlis Švirksts, Māra Grūbe, Vizma Nikolajeva, Olga Mutere
Characterisation of a Ceramic Carriers after Wastewater Treatment Process in the Model Column Cascade with Ethanol Addition Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2015 Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Vizma Nikolajeva, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Silvija Strikauska, Olga Muter
Floating Ceramics vs. Floating Oils: Search for Appropriate Conditions Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Olga Muter, Andrejs Bērziņš, Tūrs Selga, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka
Physicochemical Pretreatment of Contaminated Microfibre Cloths after Their Use in Waterless Car Wash Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2015 Silvija Strikauska, Andrejs Bērziņš, Lauris Arbidāns, Agnese Kukela, Olga Muter, Maris Klavins
4 items found, displaying all items.