RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Laura Sudraba
E-mail Laura.Sudraba@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Application of Mapping Methods for Solving Navigation Tasks of Autonomous Intelligent System Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Laura Sudraba, Agris Ņikitenko
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Autonoma robota platforma Informācijas tehnoloģijas 12307 Jānis Grundspeņķis
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā Informācijas tehnoloģijas 12306 Gundars Alksnis
Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības,mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs,nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu,produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu Informācijas tehnoloģijas 12307 Reinis Freimanis