RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Mirjana Ivanović

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Advances in Databases and Information Systems (ADBIS) 2016 & 2017 Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2019 Kjetil Nørvåg, Mirjana Ivanović, Mārīte Kirikova, Bernhard Thalheim
New Trends in Databases and Information Systems: ADBIS 2016 Short Papers and Workshops, BigDap, DCSA, DC: Proceedings. Communications in Computer and Information Science. Vol.637 Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2016 Mirjana Ivanović, Bernhard Thalheim, Barbara Catania, Klaus-Dieter Schewe, Mārīte Kirikova, Petr Saloun, Ajantha Dahanayake, Tania Cerquitelli, Elena Baralis, Pietro Michiardi
Preface Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Mirjana Ivanović, Bernhard Thalheim, Barbara Catania, Klaus-Dieter Schewe, Mārīte Kirikova, Petr Šaloun, Ajantha Dahanayake, Tania Cerquitelli, Elena Baralis, Pietro Michiardi
Selected Topics on Information Systems Engineering: Editorial Introduction to Issue 9 of CSIMQ Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Sergio Espana, Mirjana Ivanović
Selected Topics on Managing Complexity and Information Systems Engineering: Editorial Introduction to Issue 8 of CSIMQ Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Peter Forbrig, Sergio Espana, Mirjana Ivanović
5 items found, displaying all items.