Information about Author
Name, Surname:

Toms Torims

Department:

(25604) Mašīnbūves un mehatronikas katedra

Honorific title:

Dr.sc.ing.

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.3 Mechanical engineering

Research interests:

E-mail:

Toms.Torims(at)rtu.lv

Publications
84 items found, displaying 1 to 10.
Multisensor Low-Cost System for Real Time Human Detection and Remote Respiration Monitoring
(2019)
Artūrs Ivanovs, Agris Ņikitenko, Mario Di Castro, Toms Torims, Alessandro Masi, Mauel Ferre
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Additive Manufacturing as a Technique for in situ Repair and Renovation of Marine Crankshaft Journals
(2019)
Toms Torims, Adrian Morales Casas, Santiago C. Gutierrez Rubert
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
A Massive Open Online Course about Particle Accelerators
(2018)
Nicolas Delerue, Elias Metral, Atis Kapenieks, Toms Torims
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Supervised Dissertations
1 items found, displaying 1 to 1.
Projects
18 items found, displaying 1 to 18.
ANDROID
Izglītība
Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
RTU pētniecības
Sandra Eldmane
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (13-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (13-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (21-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (32-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (32-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (34-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (34-04091-W3853)
Toms Torims
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Development of technological equipment for the laboratory tests of marine diesel engine crankshaft renovation with in-situ laser cladding device
Mašīnbūve
Toms Torims
Hibrīda elektronu akseleratoru sistēmas izstrāde ūdens dīzeļa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanai
RTU pētniecības
Toms Torims
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Mašīnbūve
Toms Torims
Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē
Mašīnbūve
Marija Nikipelova
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Paātrinātāja pētniecība un inovācijas Eiropas zinātnes un sabiedrības attīstībai
Materiālu tehnoloģija
Inga Raginska
Zinātņu prorektora dienests (13-04000-04000.N)
Tālis Juhna