RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Voldemārs Barkāns

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
A Mathematical Model for the Temperature Field of a New Type Solar Collector Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 Peteris Šipkovs, Voldemārs Barkāns, Mārtiņš Vanags, Lana Vasiļevska
The Temperature Field of Underground Insulted Pipe Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Ābrams Temkins, Voldemārs Barkāns
The Mathematical Model for Temperature Field of the Novel Type of Solar Collectors Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Peteris Šipkovs, Mārtiņš Vanags, Voldemārs Barkāns
Modeling of a Solar Collector’s Absorber Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Voldemārs Barkāns, Gaļina Kaskarova, Kristina Ļebedeva, Peteris Šipkovs, Janis Shipkovs, Martinsh Vanags
Operator Method for Nonstationary Temperature Field Calculation in Thick-walled Cylindrical Heat Pipe Environment Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Voldemārs Barkāns
Operator Method of Nonstationary Temperature Field Calculation in Environment With an Isolated Cylindrical Pipe Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Voldemārs Barkāns, Gints Turlajs, Aivars Cers, Roberts Veselauskis, Daniels Turlajs, Sigurds Jaundālders
Optimization of the Solar Collectors Absorbers Parameters Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Voldemārs Barkāns, Mārtiņš Jirgens, Galina Kashkarova, Kristina Ļebedeva, Janis Shipkovs, Peteris Šipkovs, Mārtiņš Vanags
Heat Transfer through Vertical Aperture Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Ābrams Temkins, Voldemārs Barkāns
The Mathematical Modeling of a Solar Collector’s Absorber Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Voldemārs Barkāns, Peteris Šipkovs, Kristina Ļebedeva, Gaļina Kaskarova, Mārtiņš Vanags, Janis Shipkovs
The Temperature of the Liquid Flowing in the Solar Collectors Tubes Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Peteris Šipkovs, Gaļina Kaškārova, Kristina Ļebedeva, Mārtiņš Vanags, Lana Migla, Voldemārs Barkāns
10 items found, displaying all items.