RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Kārlis Briņķis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Increasing of Distance Protection Sensitivity in Twocircuits 330kV Lines Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2009 Kārlis Briņķis, Edvīns Vanzovičs, Dmitrijs Drozds
Distribution Cert Projects – New Approach for Multinational Network Electricians Qualification Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Laila Zemīte, Kārlis Briņķis, Antons Kutjuns
Sertification of Power Engineers and Energy Constructors Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2009 Edvīns Vanzovičs, Kārlis Briņķis
Fulfilment of Criteria of Electricity Supply Reliability in the Baltic Region Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Kārlis Briņķis, Vilnis Krēsliņš, Anna Mutule, Irina Oļeiņikova, Oļegs Kočukovs
How to Prevent Blackouts - Researchers Discuss in Moscow Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2012 Kārlis Briņķis, Oļegs Kočukovs
Method for Increasing Sensitivity of the Distance Protection on a 330 kV Double-Circuit Transmission Line Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Kārlis Briņķis, Edvīns Vanzovičs, Dmitrijs Drozds, Anna Mutule
Meeting the Criteria of Power Supply Reliability in the Baltic Region Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Kārlis Briņķis, Vilnis Krēsliņš, Anna Mutule
About the Leonardo da Vinci Program Working Group Meeting in Riga Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2009 Laila Zemīte, Kārlis Briņķis
Physical and Technical Energy Problems: Testing of the Prototype for State Estimation of Large-Scale Power Systems Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2013 Oļegs Kočukovs, Kārlis Briņķis, Anna Mutule
Expansion of the Market and Security of Electricity Supply Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2012 Uldis Bariss, Kārlis Briņķis
10 items found, displaying all items.