RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Andris Actiņš

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Catalitic Properties of Phyllosilicate in the Concentrated Oxide Suspension Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Andris Actiņš, Andris Butlers, Inese Sidraba, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Ieva Zaķe-Tiļuga
Influence of Illite Clay on Cordierite-Spinel Formation in Ceramics Form Mixed Compostions = Illītu mālu ietekme uz kordierīta-špineļa kristāliskās fāzes veidošanos keramikā no jaukta sastāva maisījumiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Gaida Maruta Sedmale, Ilmārs Apsītis, Andris Actiņš
Morphology of Cordierite of Compounding Composition Ceramics Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Gaida Maruta Sedmale, Aloizijs Patmalnieks, Uldis-Jānis Sedmalis, Andris Actiņš
Porous Ceramics in Oxide and Clay Systems from Suspensions with Metallic Aluminium Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Andris Actiņš, Gerda Buļa, Ēriks Palčevskis, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Inta Timma
Solvates of Dasatinib: Diversity and Isostructurality Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 I. Sarceviča, I. Grante, Sergejs Beļakovs, T. Rekis, K. Bērziņš, Andris Actiņš, Liāna Orola
X-ray Diffraction to Test the Mineral Content of the Bone Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Andris Actiņš, Jurijs Dehtjars, Juris Rauziņš
Phases Composition and Properties of Mullite Ceramics at High-temperature Testing Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Andris Actiņš, Gaida Maruta Sedmale, Ingunda Šperberga, Uldis-Jānis Sedmalis
7 items found, displaying all items.