RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Krišjānis Andersons

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Diagnosing of Object Condition Parameters of Its Discrete Model = Objekta stāvokļa diagnosticēšana ar viņa diskrētā modeļa parametru palīdzību Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Genādijs Burovs, Krišjānis Andersons
One item found.