RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Irina Potoročina
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
E-mail potorocina@mail.ru

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Synthesis and Antitumor Properties of 7-Alkylidene Substituted Cephalosporins Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Irina Potoročina, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona, Irina Šestakova, Edmunds Lukevics
Antitumor beta-Lactam Derivatives with Serine Protease Inhibiting Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Iveta Kanepe, Edmunds Lukevics, Irina Potoročina, Irina Šestakova, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona
The Synthesis of Biologically Active 7-Alkylidene-1,1-Dioxoceph-3em-4-Carboxylate Derivatives Promocijas darbs 2011 Irina Potoročina
Synthesis and Antitumor Properties of Some β-Lactams Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Irina Potoročina, Maksims Vorona, Grigorijs Veinbergs, Irina Šestakova, Edmunds Lukevics
Synthesis and Biological Activity of Alkylidene-Substituted Cephems and Penams Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2011 Irina Potoročina, M. Vorona, I. Šestakova, I. Domračeva, Edvards Liepiņš, G. Veinbergs
Synthesis and Anticancer Properties of 7α-Chloro-3-Methyl-1,1-Dioxoceph-3-Em-4-Carboxylic Acid Esters Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Rasma Bokaldere, Klāra Dikovska, Iveta Kanepe, Edvards Liepiņš, Edmunds Lukevics, Marina Petrova, Irina Potoročina, Irina Šestakova, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona
Synthesis and Structural Modification of Tert-Butyl Ester Of 7α-Chloro-2-(N,N-Dimethylaminomethylene)-3-Methyl-1,1-Dioxoceph-3-Em-4-Carboxylic Acid Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Edvards Liepiņš, Marina Petrova, Irina Potoročina, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona, Edmunds Lukevics, Iveta Kanepe, Irina Šestakova
Synthesis and Cytotoxic Activity of Derivatives of the Tert-Butyl Ester of 7Z-acethylmethylene-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Irina Potoročina, Maksims Vorona, Grigorijs Veinbergs, Irina Šestakova, Iveta Kanepe, Marina Petrova, Edvards Liepiņš, Edmunds Lukevics
- Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Irina Potoročina, M. Vorona, G. Veinbergs, I. Šestakova, I. Kaņepe, M. Petrova, Edvards Liepiņš, E. Lukevics
Synthesis and Cytotoxic Properties of Derivatives of the tert-Butyl Ester of 7-Alkylidene-3-methyl-3-cepheme-4-carboxylic Acid Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Maksims Vorona, Irina Potoročina, Grigorijs Veinbergs, Irina Šestakova, Iveta Kanepe, Edmunds Lukevics
10 items found, displaying all items.