RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Kirils Gorovojs
Department (24102) Ģeomātikas katedra
E-mail Kirils.Gorovojs@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
N-Vinylation of 2-Substituted Aziridines with Derivatives of Malonic Acid Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Imants Kreituss, Kirils Gorovojs, Māris Turks, Daina Zicāne
A Facile Synthesis of 4-Acylamino-Tetrahydroindazoles via the Ritter Reaction Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Sergejs Beļakovs, Yuri Piven, Tatyana Khlebnicova, Fedor Lakhvich
A Facile Synthesis of 4-Acylamino-tetrahydroindazoles via the Ritter Reaction Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Sergejs Beļakovs, Yuri Piven, Tatjana Khlebnikova, Fedor Lakhvich
Allylsilyl Sulfinates as New Derivatization Reagents for Effective Analysis of Organic Compounds by Gas Chromatography-Mass Spectrometry Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
N-(3,6,6-Trimethyl-1-pyridin-2-yl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-yl)amides of Carboxylic Acids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Sergejs Beļakovs, Yuri Piven, Tatjana Khlebnicova, Fiodor Lakhvich
Novel Reagent for the Trimethylsilyl Derivatization and GC Analysis of Polar Organic Substances Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
Silyl Sulfinates for GC-Derivatization and Sulfoxide Synthesis Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Kirils Gorovojs, Elīna Greiziņa, Vilnis Liepiņš, Irina Novosjolova, Māris Turks
Use of Silyl Sulfinates in Gas Chromatographic Analysis of Polyhydroxylated Compounds Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
Vogel's Silyl Sulfinate in Sulfoxide Synthesis and Gas Chromatographic Analysis of Polyhydroxylated Compounds Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Irina Novosjolova, Elīna Greiziņa, Kirils Gorovojs, Vilnis Liepiņš, Māris Turks
Vogel's Silyl Sulfinate: Efficient Derivatization Reagent in GC Analysis Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
10 items found, displaying all items.

Patents

Title Authors
Bioloģiski aktīvu 4-acilamino-4,5,6,7-tetrahidroindazolu sintēze Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Tury A. Piven, Tatsiana S. Khlebnikava, Fiodor A. Lakhvich, Marina B. Golubeva, Inha A. Kantrouskaya
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Lēmumu pieņemoša īpašumu (būvju un infrastruktūru) pārvaldības sistēma Būvniecība un arhitektūra 24102 Māris Kaļinka
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi Organiskā ķīmija Māris Turks